DAI Blog
Blog d'un estudiant de DAI

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Sistema de fitxers (III): Taula

6 abril 2010

Anuncios

Sistema de fitxers (II): Tipus

5 abril 2010

TIPUS DE SISTEMES DE FITXERS (segons el SO al que pertanyen): MS-DOS: FAT12: És la primera versió de FAT, per això tenia certes desavantatges: No suporta anidació de carpetes Les direccions del bloc només contenien 12bits, complicant la implementació. Com que el tamany del disc és emmagatzemat com un compte de 16 bits expressat en […]

Sistema de fitxers (I): Què són?

2 abril 2010

Traduïts de filesystem en anglès, estructuren la informació guardada en una unitat d’emmagatzematge que desprès serà representada ja sigui textualment o gràficament utilitzant un gestor d’arxius. La majoria dels sistemes operatius utilitzen el seu propi sistema d’arxius. El més comú és utilitzar dispositius que permetin l’accés a les dades com una cadena de blocs d’una […]

RAID (III): anidats

1 abril 2010

RAID 0+1 (mirall de divisions): També anomenat RAID01 és un RAID utilitzat per replicar i compartir dades entre varis discs. Per implementar-lo primer es creen dos conjunts RAID 0 i desprès sobre els anteriors es crea un RAID 1.         Avantatges: Quan un disc falla, es pot reconstruir el conjunt global a […]

RAID (II): estàndards

1 abril 2010

RAID 0 (conjunt dividit): Distribueix les dades equitativament entre dos o més discos sense informació de paritat que proporcioni redundància. Aquest s’utilitza normalment per incrementar el rendiment, encara que també pot utilitzar-se com una forma de crear un petit número de grans discos virtuals a partir d’un gran número de petits discos físics. És útil […]

RAID (I)

29 marzo 2010

 RAID’s: Els RAID’s (Redundant Array of Independent Disks) que en català vindria a traduir-se com a “conjunt redundant de discos independents”, és un sistema d’emmagatzematge que utilitza diversos discs durs entre els que es distribueix o copien dades per tenir aquestes en cas de que falli algun disc. Depenent de la configuració d’aquests discs anomenat […]

Netserver VS Pc

13 diciembre 2009

Quins avantatges hi ha sobre utilitzar NETSERVER en comptes de PC’s? Un servidor serà una màquina que estarà treballant quasi bé sempre (per no dir sempre), sinó és que en moments com per exemple les vacances es pot parar el seu funcionament. Això vol dir que els seus components han d’aguantar tot el treball que […]

Escenari 2: Escola

13 diciembre 2009

Escenari 2 =>    Centre d’ensenyament (varies xarxes) Xarxa Wi-Fi per alumnes (100 portatils) Xarxa Wi-Fi per professors (15 profes) Xarxa Switch Administraiva (15 persones) Xarxa Switch Aules d’informàtica (100 ordinadors) Necessitats: En aquest segon escenari jo recomanaria tenir dos servidors. Un que s’encarregués de la part arxius on poden entrar alumnes (amb diferents permisos), controlar […]

Escenari 1: petita empresa

13 diciembre 2009

Petita empresa (gestoria, negoci petit) 3 treballadors Comparteixen dades, impressores, dispositius en xarxa. Ofimatica, BD, programes especifics, internet,email… Necessitats: En el primer escenari tenint en compte que és una petita empresa amb 3 treballadors només necessitarem un servidor que controli el trànsit d’Internet, permeti intercanvi de arxius tant de forma local com externa, administri els […]

Projectes des de casa…

1 noviembre 2009

La veritat és que hi han molts projectes per escollir, de temes molt diversos. Per això no m’he pogut decidir per un, sinó que he decidit mostrar-ne dos. El primer potser és el més conegut, es el projecte SETI@home que consisteix a buscar alguna prova de intel·ligència extraterrestre. Va ser el primer intent de computació […]